Odkup izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov

Ovrednotenje odpadkov

Odkupujemo še ne reciklirane tonerje in kartuše. Vendar vzamemo vse ne glede na stanje in sami poskrbimo za reciklažo. Po prevzemu zbrano ovrednotimo glede na odkupni cenik, ki je veljaven na dan odvoza.

Nakazilo

Dvakrat letno v računovodstvo šole pošljemo poziv k izdaji računa in specifikacije zbranega. Poziv k izdaji računa je obvestilo o znesku odkupa za pretekla pol leta. V znesek na pozivu DDV ni vštet. Na podlagi poziva nam izdate račun z valuto 30 dni. Specifikacija je pregled vseh zbranih artiklov.

V primeru, da se znesek ne nakazuje vam ampak dobrodelni organizaciji, namesto poziva k izdaji računa dobite obvestilo o izvršenem nakazilu izbrani dobrodelni organizaciji.

© 2005-2014 Bitea, inženiring in storitve, d.o.o.