Prijava

Pristop k ločenemu zbiranju odpadkov potrebuje zgolj odločitev s katero boste pomagali ohraniti okolje za prihodnje rodove in seveda pristopni list. Le - tega izpolnjenega pošljite na naš naslov: Bitea d.o.o.,Svetelka 13a, 3222 Dramlje ali po faksu na številko: (03) 748 80 02, ostalo pa uredimo mi. Za vse dodatne informacije nas pokličite na (03) 748 80 01 ali nam pišite na elektronski naslov info@bitea.si.

Vabilo vsem podjetjem k sodelovanju v "Skupni akciji zbiranja izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov".

Za prijavo izpolnite pristopni list, na katerem obvezno navedite ime šole, kateri boste prepuščali vaše izrabljene tonerje, kartuše ter trakove (odpadki se prepuščajo šoli kot celoti in ne posameznemu razredu, šola bo nato sama razporedila sredstva med učence). Pristopni list pošljite na naš naslov Bitea d.o.o., Svetelka 13a, 3222 Dramlje ali nam ga faksirajte na 03 748 80 02 V podjetju Bitea d.o.o. bomo te odpadke odkupili ter sredstva nakazali na račun navedene šole. Sam potek zbiranja za podjetja pa je opisan v naši ponudbi.

Če pa se je vaše podjetje odločilo prepuščati izrabljene tonerje, kartuše ter takove določeni dobrodelni organizaciji, za kar se odloča vedno več tako podjetij kot posameznikov, nam le - to sporočite preko elektronske pošte ecologic@bitea.si ali na info@bitea.si. Navedite zgolj kateri organizaciji želite prepustiti zbrane artikle, vse ostalo - kontakt z organizacijo, nakazilo sredstev - bomo opravili mi. Vam pa bomo po opravljenem nakazilu poslali obvestilo

© 2005-2014 Bitea, inženiring in storitve, d.o.o.